Nabízíme servisní služby a rozvoj řešení:

  • EasyIDM
  • Microsoft Forefront Identity Manager
  • Microsoft Identity Manager 2016

Servisujeme jak námi dodaná řešení, tak i přebíráme servis řešení implementovaných jinými organizacemi.

Servisní služby nabízíme na úrovni L1, L2 i L3 dle konkrétních servisních potřeb zákazníka a dle dohodnutých parametrů SLA.

V rámci servisu poskytujeme rovněž konzultace a realizační práce související s návrhem a realizací rozvojových požadavků na systém Identity managementu a to včetně školení na používání systému.

Realizujeme rovněž upgrady řešení Microsoft Identity Manager 2010 a 2010R2 na řešení Microsoft Identity Manager 2016 včetně zaškolení administrátorů, správců systému a uživatelů.

Prostřednictvím našich partnerů nabízíme služby certifikovaných odborníků na GDPR a pověřenců pro ochranu osobních údajů.