Microsoft Identity Manager je robustní řešení pro zpracování velkého množství transakcí z pohledu požadavků a správy životního cyklu uživatelů. Řešení je po celém světě používané ve velkých korporacích a organizacích s desítkami tisíc uživatelů.

V základní konfiguraci nabízí:

  • automatizaci zakládání uživatelských účtů a správu několika tisíc rolí
  • uživatelský portál pro uživatelský self service pro žádosti o aplikační roli, schválení žádosti a následnou automatickou realizaci požadavku
  • reportovací nástroj pro audit a tvorbu reportů nad identittami a aplikačními rolemi.

Díky zkušenostem s rozsáhlými implementacemi tohoto nástroje jsme schopni nabídnou jeho customizaci ve smyslu dovývoje funkcionalit:

  • správa Business rolí ( seskupení aplikačních rolí na základě organizačního zařazení uživatele)
  • zobrazování přiřazování uživatelských rolí přímo na uživatelském portále nadřízenému a zaměstnanci samotnému
  • delegaci oprávnění na jiného zaměstnance s možností omezit doby platnosti delegace
  • správy privilegovaných účtů apod.