Řešení EasyIDM bylo vytvořeno na základě našich dlouholetých zkušeností s projekty Návrhu a Implementace Identity Managementu. Odráží best practice v oblasti Identity a Access managementu. Řešení je škálovatelné podle velikosti a složitosti organizace – našimi zákazníky jsou společnosti se stovkou uživatelů, stejně jako organizace s 70.000 zaměstnanci.

Uživatelský portál:

Protože svět se vyvíjí, stejně jako požadavky našich zákazníků, i my stále rozvíjíme systém EasyIDM, s cílem naplnění nových požadavků, zvýšení bezpečnosti a zjednodušení jeho používání. Zjednodušením je pro nás uživatelská přívětivost a nahrazování programování konfigurací. To přináší vyšší efektivitu při potřebě úprav funkčnosti systému, snižuje časovou náročnost změny a odpadá riziko zanesení chyby jako v případě programových úprav.

Architektura EasyIDM:

Řešení EasyIDM je postaveno na nejnovější platformě .netcore a využívá celosvětově osvědčenou synchronizační službu s více než 90 ověřenými konektory na napojitelné systémy:

 

Předností řešení je rychlost nasazení a orientace na procesní stránku. Business role je možné přiřadit uživateli na základě pravidla nebo žádosti nebo garantem. Portál řešení EasyIDM je plně v českém jazyce s možností uživatelské volby do dalších jazykových mutací.
Proč EasyIDM:
 • Poradíme Vám, jak nastavit procesy a implementovat Identity & Access Management systém, aby bylo možné nastavené procesy dlouhodobě a efektivně realizovat
 • Poradíme Vám a poskytneme pomoc při tvorbě business rolí (organizačních rolí) pomáhajících zautomatizovat a zefektivnit proces přidělování oprávnění
 • Navrhneme architekturu řešení Identity & Access Managementu
 • Provedeme implementaci systému podle dohodnutého návrhu
 • Pomůžeme Vám se zajištěním funkčnosti a s rozvojem  Identity & Access Managementu, aby se vyvíjel zároveň s vaší společností
 • Získáte globální identitu uživatele pro všechny vaše systémy
 • Automatizaci správy uživatelských účtů a oprávnění uživatelů
 • Efektivní přidělování aplikačních rolí na základě pracovní činnosti uživatele
 • Odbourání prostojů při čekání na získání potřebného oprávnění do konkrétního systému nebo aplikace
 • Snížení nákladů na drahé IT specialisty
 • Podporu rychlé realizace změn procesů správy uživatelů a pravidel pro přidělování oprávnění
 • Nástroj podporující organizační změny
 • Přehledné reporty o tom, jaká oprávnění v aplikacích mají vaši zaměstnanci a na základě jakého pravidla tato oprávnění získali
 • Uživatelé si prostřednictvím uživatelského portálu budou moci o potřebnou roli zažádat sami a po schválení požadavku jim bude role automaticky přiřazena
 • Identity Management česky a s českou podporou s možností volby dalších jazyků<
Oblasti použití řešení EasyIDM:

Vhodné pro zákazníky, kteří požadují automatizaci správy životního cyklu identit a přidělování aplikačních rolí,rychlé nasazení nástroje, který naplňuje požadavky normy ISO 27001 a Kybernetického zákona s možností jeho postupného rozvoje na správu administrátorských účtů, propojení na systémy zabezpečující vstupy do budov a místností nebo postupnou aplikaci pravidel pro řízení identit a aplikačních rolí na další aplikace nebo organizace