Proč je Identity Management nyní tak aktuální výzvou?

    Trendem posledních let je extrémní nárůst systémů ve společnostech napříč různými typy technologických platforem. Uživatelé v současnosti používají velké množství hesel do různých systémů a aplikací, které navíc vyžadují hesla stále složitější. V konečném důsledku se hesla zapomínají nebo si je uživatel musí někam zaznamenat pro připomenutí, což z hlediska bezpečnosti představuje nemalé riziko. Každý jednotlivý systém má odlišný způsob řízení oprávnění a uživatelských účtů, postupem času už není možné vše řešit ručně, jednotlivá přiřazování oprávnění stojí stále více času, peněz a zvyšuje se riziko lidských chyb. To vše je navíc spojeno s dalším trendem, kdy koncoví uživatelé jsou zvyklí na rychlé vyřešení jejich potřeb bez nutnosti složité administrace. Zvyšují se i legislativní požadavky na zajištění stále vyšší bezpečnosti přístupu k informacím uloženým v aplikacích pod hrozbou vysokých pokut (např. Kybernetický zákon, GDPR).

Řízení uživatelských účtů a jejich oprávnění rychle, levně a bezpečně

    Identity Management, dnes už častěji nazývaný Identity  & Access Management, pomáhá, aby řízení uživatelských účtů a jejich oprávnění napříč všemi podnikovými systémy bylo jednodušší, přehledné, bezpečné a automatizované.

    Aby  Identity & Access Management přinášel maximální užitnou hodnotu, je nutné před jeho implementací,  analyzovat potřeby organizace a  správně navrhnout procesy efektivní správy uživatelských účtů a jejich oprávnění.  Implementace Identity  & Access Managementu systému následně realizuje automatizaci takto definovaných procesů, vymáhá jejich dodržování a poskytuje přehled o aktuálním stavu uživatelů a jim přidělených oprávnění. Zároveň pomáhá, aby uživatelé, přistupovali ke všem aplikacím pomocí jednoho jména a hesla s možností použití více faktorové autentifikace a pomáhá při automatizaci změn oprávnění v rámci například organizačních změn nebo při fúzích společností.

    Tento přístup ke správě uživatelů zároveň pomáhá IT odborům a oddělením stát se partnery businessu poskytujícími služby podporující schopnost firem rychle reagovat na změny v potřebách řízení na základě změny trhu nebo legislativních požadavků.

Základní automatizace procesů poskytované Identity managementem

Správa životního cyklu identit a aplikačních rolí

     Automatizace procesu správy celého životního cyklu interních i externích identit včetně schvalování a přidělování aplikačních rolí, které v sobě sdružují sadu oprávnění v konkrétní aplikaci.

PŘÍPADY UŽITÍ:

  • Při nástupu zaměstnance, kdy je potřeba rychlé přidělení aplikačních oprávnění.
  • Při změně pozice nebo při jiných organizačních změnách, kdy je potřeba odebrat nadbytečná oprávnění a přidělit nová.
  • Při odchodu zaměstnance ze společnosti, kdy je nutné bezpečné odebrání oprávnění v aplikacích a deaktivace přístupového účtu.
  • Automatizace je aplikována i na správu účtů a oprávnění externistů, administrátorů nebo jiných typů uživatelů potřebujících přístup k firemním aplikacím a datům

     Proč je tato činnost důležitá? Varovným trendem posledních let je fakt, že k ohrožení citlivých dat nedochází nabouráním hackera zvenku, ale přes již existující účet např. bývalého zaměstnance, se kterým se společnost nerozešla v dobrém. Zaznamenané jsou nejen úniky firemního know-how, ale i zneužití mailových adres bývalých zaměstnanců.

Firmy si také stále více uvědomují, že největší přístup k citlivým firemním datům mají nejen zaměstnanci, ale i dodavatelé informačních technologií, kteří mají účty s nejvyšším oprávněním, proto Identity Management zavádí také efektivní správu privilegovaných účtů.

Nabízená řešení

Nenabízíme pouze jediný Identity Management systém, ale po úvodní analýze navrhneme nejvhodnější konkrétní řešení. Pomáháme s definicí procesů, definicí vazeb mezi činností uživatele (tzv. business rolí) a aplikačními oprávněními v aplikacích, které pro vykonávání této činnosti uživatel potřebuje, návrhem architektury, implementací systému Identity Managementu, následném servisu implementovaného řešení a jeho dalším rozvoji.

Nabízené varianty řešení Identity Managementu:

Vše pod kontrolou

    Mějte přehled o tom, kdo má přístup do jednotlivých aplikací. Identity management správu sjednocuje, definuje pravidla a procesy, které zasahují do všech systémů společnosti. Definuje, jak vzniká uživatelský účet, jak získává oprávnění v aplikacích, a jak jsou mu přidělována – např. automaticky na základě organizačního zařazení nebo naopak Identity management odstraňuje oprávnění, která jsou nad rámec současné potřebné agendy zaměstnance, pokud je zaměstnanec získal v minulosti a jsou u něj stále aktivní.

    Systém Identity managementu poskytuje prostřednictvím intuitivního uživatelského rozhraní, běžnému uživateli bez technického backgroundu, prostředí pro žádost o aplikační roli, schválení této žádosti a realizaci jejího faktického přidělení.

    Zodpovědnost za přidělování a schvalování oprávnění v aplikacích je tak možné přenést z IT na business, který je skutečně využívá, kdežto IT je pouze poskytovatelem technického řešení.

    Problematika správy oprávnění se na první pohled může někomu zdát složitá, ale my Vám pomůžeme ji lépe porozumět a zjednodušit díky sdílení našich zkušenosti v oblasti Identity Managementu a díky řešením, která nabízíme. To všechno děláme s jediným cílem, aby i pro Vás to bylo Easy.