Velmi dobře rozumíme tomu, že váš business má rostoucí nároky na zajištění bezpečnosti informací. Naši konzultanti díky svým znalostem a zkušenostem z implementačních projektů budou vaším partnerem při návrhu a zavedení procesů řízení a správy identit. Způsob zavádění těchto služeb volíme tak, aby odpovídal velikosti a požadavkům vaší společnosti.

Nabízíme nejen komplexní technické řešení, ale zároveň pomoc při nastavování procesů, jejich revizi v návaznosti na požadavky např. GDPR, NBU, kybernetického zákona, ISO 27001. Pomáháme s vytvářením matice oprávnění v návaznosti na pracovní činnosti uživatelů. To vše se záměrem pomoci zákazníkům uceleně řešit problematiku správy uživatelských účtů a správy přístupů do aplikací.

Součástí projektů je přenesení know-how na zákazníka a předání best practices. Využíváme znalostí procesů z různých typů organizací a znalostí problematiky, které řeší organizace na základě jejich velikosti, rozsáhlosti, složitosti členění od malých společností až po nadnárodní holdingové společností. Sledujeme nové trendy a aplikovatelné postupy přenášíme do našich návrhů.

Návrhy procesů provádíme s ohledem na způsob řízení organizace. Reagujeme jak na různé typy organizačních struktur ( hierarchická organizační struktura, maticová organizační struktura), tak na způsob řízení organizací.

Portfolio hlavních činností a služeb:

  • konzultační práce v rovině strategie procesů
  • analýza stávajících procesů
  • návrh procesů správy uživatelských účtů a oprávnění
  • optimalizace procesů stávajících procesů
  • návrh matice oprávnění
  • návrh architektury řešení Identity Managementu
  • projektové řízení
  • implementace řešení
  • servis implementovaného řešení, jeho následný rozvoj a podpora
  • procesní audity včetně doporučení rozvojových opatření