Alloy s.r.o.

je česká konzultační a implementační společnost dodávající řešení EasyIDM a Microsoft Identity Manager. Naši konzultanti se pohybují v oblasti informačních technologií již více jak 15 let. Na oblast Identity Managementu se naši spolupracovníci specializují od roku 2010.

    Realizovali jsme nebo jsme se konzultačně podíleli na největších řešeních Identity Managementu v České republice.
Jako první v České republice jsme implementovali a customizovali systém Microsoft Identity Manager 2016 pro více jak 16.000 uživatelů.

    Dlouhodobou spolupráci s našimi zákazníky i partnery stavíme na odbornosti a profesionalitě našich spolupracovníků, vzájemné důvěře, pracovitosti, umění naslouchat potřebám druhých a schopnosti společně nalézat nejvhodnější řešení. Stále se učíme novým poznatkům a sledujeme aktuální trendy, tyto vědomosti sdílíme s našimi zákazníky. Ke každému našemu zákazníkovi přistupujeme individuálně, vždy se snažíme maximálně vyhovět jeho požadavkům a nalézt to nejefektivnější řešení.

    Prostřednictvím poradenství v oblasti procesů řízení životního cyklu identit a rolí a realizací těchto procesů v rámci implementace softwarových řešení se snažíme o to, aby Váš pracovní život byl každý den o trochu jednodušší.