Snadné řízení přístupů

Proč je Identity Management nyní tak aktuální výzvou?

Trendem posledních let je extrémní nárůst systémů ve společnostech napříč různými typy platforem. Každý jednotlivý systém má odlišný způsob řízení oprávnění a uživatelských účtů, postupem času už není možné vše řešit ručně, jednotlivá přiřazování oprávnění stojí stále více času, peněz a zvyšuje se riziko lidských chyb. To vše je navíc spojeno s dalším trendem, kdy koncoví uživatelé jsou zvyklí na rychlé vyřešení jejich potřeb, na druhé straně bez nutnosti složité administrace. Zároveň legislativa vyžaduje zajištění vyšší bezpečnosti přístupu k informacím uloženým v aplikacích pod hrozbou vysokých pokut (např. Kybernetický zákon, GDPR).

Potřeba strategie správy identit a přístupů se tak stává nezbytnou součástí podnikových IT.

Jednoduše a bezpečně

Uživatelé mají v dnešní době příliš velké množství hesel do různých systémů a aplikace navíc vyžadují hesla stále složitější. V konečném důsledku se hesla zapomínají nebo se musí kamsi zaznamenat pro připomenutí, což z hlediska bezpečnosti představuje nemalé riziko.

Dejte svým zaměstnancům jednoduchý a bezpečný přístup k nástrojům, které potřebují, a přitom zachovejte kontrolu nad svým IT prostředím. Dopřejte svým uživatelům luxus, aby se mohli jedním přihlášením dostat do všech potřebných aplikací.

Životní cyklus identit a aplikačních rolí

Zautomatizujte proces správy celého životního cyklu interních i externích identit včetně schvalování a přidělování aplikačních rolí, které v sobě sdružují sadu oprávnění v konkrétní aplikaci.

  • Při nástupu zaměstnance, kdy je potřeba rychlé přidělení aplikačních oprávnění.
  • Při změně pozice nebo při jiných organizačních změnách, kdy je potřeba odebrat nadbytečná oprávnění a přidělit nová.
  • Při odchodu zaměstnance ze společnosti, kdy je nutné bezpečné odebrání oprávnění v aplikacích.

Varovným trendem posledních let je totiž fakt, že k ohrožení citlivých dat nedochází nabouráním hackera zvenku, ale přes již existující účet např. bývalého zaměstnance, se kterým se společnost nerozešla v dobrém. Zaznamenané jsou nejen úniky firemního know-how, ale i zneužití mailových adres bývalých zaměstnanců.

Firmy si také stále více uvědomují, že největší přístup k citlivým firemním datům mají nejen zaměstnanci, ale i dodavatelé informačních technologií, kteří mají účty s nejvyšším oprávněním, proto identity management zavádí také efektivní správu privilegovaných účtů.

Nabízená řešení

Nenabízíme pouze jediný Identity Management systém, ale po úvodní analýze navrhneme to nejvhodnější řešení. Možné varianty:

  • Microsoft Identity Manager – kompletní řešení včetně reportingu, vhodné pro velké organizace a holdingy
  • Microsoft Identity Manager – s námi dodanými reporty, vhodné pro malé, střední a velké organizace
  • EasyIDM – Identity Management česky včetně české podpory, možnost volby dalších jazyků, vhodné pro procesně orientované zákazníky, pro malé, střední a velké organizace

Vše pod kontrolou

Mějte přehled o tom, kdo má přístup do jednotlivých aplikací. Identity management správu sjednocuje, definuje pravidla a procesy, které zasahují do všech systémů společnosti. Definuje, jak vzniká uživatelský účet, jak získává oprávnění v aplikacích, a jak jsou mu přidělována – např. automaticky na základě organizačního zařazení nebo naopak Identity management odstraňuje oprávnění, která jsou nad rámec současné potřebné agendy zaměstnance, pokud je zaměstnanec získal v minulosti a jsou u něj stále aktivní.

Systém Identity managementu poskytuje prostřednictvím intuitivního uživatelského rozhraní, běžnému uživateli bez technického backgroundu, prostředí pro žádost o aplikační roli, schválení této žádosti a realizaci jejího faktického přidělení.

Zodpovědnost za přidělování a schvalování oprávnění v aplikacích je tak možné přenést z IT na business, který je skutečně využívá, kdežto IT je pouze poskytovatelem technického řešení.

Problematika správy oprávnění se na první pohled může někomu zdát složitá, ale proto jsme tu, abychom Vám mohli předat naše zkušenosti v oblasti Identity Managementu a řešením, která nabízíme. To všechno děláme s jediným cílem, aby i pro Vás to bylo Easy.