Velmi dobře rozumíme tomu, že váš business má rostoucí nároky na zajištění bezpečnosti informací. Naši konzultanti díky svým znalostem a zkušenostem z implementačních projektů budou vaším partnerem při zavedení procesů řízení a správy identit. Způsob zavádění těchto služeb volíme tak, aby odpovídal velikosti a požadavkům vaší společnosti.

Nabízíme nejen komplexní technické řešení, ale zároveň pomoc při nastavování procesů, jejich revizi v návaznosti na požadavky např. GDPR, NBU, kybernetického zákona, ISO 27001. To vše se záměrem pomoci zákazníkům uceleně řešit problematiku správy uživatelských účtů a správy přístupů do aplikací.

Součástí projektů je přenesení know-how na zákazníka a předání best practices. Využíváme znalostí procesů z různých typů organizací a znalostí problematiky, které řeší organizace na základě jejich velikosti, rozsáhlosti, složitosti členění od malých společností až po nadnárodní holdingové společností.

Zároveň reagujeme na to, že v současnosti není práce lidí řízena pouze na základě standardních organizačních skupin. Je možné řešit hierarchickou organizační strukturu, stejně tak i maticovou strukturu nebo případně i jejich kombinaci.

Portfolio hlavních činností a služeb:

  • konzultační práce v rovině strategie procesů
  • analýza stávajících procesů
  • optimalizace procesů
  • odborný garant
  • návrh řešení
  • projektové řízení
  • implementátor cílového řešení
  • servis řešení, jeho následný rozvoj a podpora
  • procesní audity včetně doporučení nápravných opatření