EasyIDM

Řešení EasyIDM bylo vytvořeno na základě našich  dlouholetých zkušeností s projekty Návrhu a Implementace Identity Managementu. Odráží best practice v oblasti Identity a Acces managementu. Řešení je škálovatelné podle velikosti a složitosti organizace. Záměrem je, aby i menší a střední firmy byly schopné zabezpečit své informace. Zároveň je řešení EasyIDM schopné obsloužit i organizace o desítkách tisích uživatelů.

Řešení EasyIDM je postaveno na nejnovějších platformě .netcore a využívá více než 90 ověřených konektorů na systémy Microsoft Active Directory, Exchange, DB2, SQL, Oracle DB, SAP, Google Apps a mnoho dalších. Díky tomu je schopné fungovat nativně s technologiemi společnosti Microsoft, ale i například s Linuxovým prostředím.

Předností řešení je rychlost nasazení a orientace na procesní stránku. Portál řešení EasyIDM je plně v českém jazyce s možností uživatelské volby do dalších jazykových mutací.

Proč EasyIDM:

  • zvýšení bezpečnosti přístupu k informacím
  • globální identita pro všechny systémy
  • automatizace správy životního cyklu identit a životního cyklu aplikačních rolí na základě pracovní činnosti uživatele
  • odbourání prostojů při čekání na získání potřebného oprávnění do konkrétního systému nebo aplikace
  • snížení nákladů na drahé IT specialisty
  • přehledy a reporty o tom, jaká oprávnění v aplikacích mají zaměstnanci a na základě jakého pravidla tato oprávnění získali
  • uživatel si prostřednictvím uživatelského portálu může o potřebnou roli zažádat sám a po schválení jeho požadavku jeho nadřízeným nebo garantem aplikace je mu role automaticky přiřazena
  • Identity Management česky a s českou podporou

Oblasti použití řešení EasyIDM:

  • proof of concept – rychlé ověření navržených procesů pro správu životního cyklu identit a aplikačních rolí, díky jeho modularitě a snadné konfigurovatelnosti
  • produkční řešení – vhodné pro zákazníky, kteří požadují rychlé nasazení nástroje pro vynucování pravidel pro správu identit a aplikačních rolí, které naplňuje požadavky normy ISO 27001 a Kybernetického zákona s možností jeho postupného rozvoje na správu administrátorských účtů, propojení na systémy zabezpečující vstupy do budov a místností nebo postupnou aplikaci pravidel pro řízení identit a aplikačních rolí na další aplikace nebo organizace