Alloy s.r.o. je česká konzultační a implementační společnost dodávající řešení EasyIDM a Microsoft Identity Manager. Naši konzultanti se pohybují v oblasti informačních technologií již více jak 15 let. Na oblast Identity Managementu se specializujeme od roku 2010.

Realizovali jsme nebo jsme se konzultačně podíleli na největších řešeních Identity Managementu v České republice.
Jako první v České republice jsme implementovali a customizovali systém Microsoft Identity Manager 2016 pro více jak 14.000 uživatelů.

Dlouhodobou spolupráci s našimi zákazníky i partnery stavíme na odbornosti a profesionalitě našich spolupracovníků, vzájemné důvěře, pracovitosti, umění naslouchat potřebám druhých a schopnosti společně nalézat nejvhodnější řešení. Ke každému našemu zákazníkovi přistupujeme individuálně, vždy se snažíme maximálně vyhovět jeho požadavkům a nalézt to nejefektivnější řešení.

Prostřednictvím poradenství v oblasti procesů řízení životního cyklu identit a rolí a realizací těchto procesů v rámci implementace softwarových řešení se snažíme o to, aby Váš pracovní život byl každý den o trochu jednodušší.